Het Sinterklaasfeest is één van de hoogtepunten

op de Wilgenhoek

OUDER-ACTIVITEITENCOMMISSIE

De Ouderactiviteitencommissie oftewel de OAC, is een groep enthousiaste ouders die allerlei activiteiten op school organiseert met behulp van vrijwillige ouders. Het zijn activiteiten buiten de lessen om die er mede voor zorgen dat de Wilgenhoek voor leerlingen en ouders zo’n superleuke school is!

Op de Wilgenhoek vieren wij uitgebreid het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, voorjaarsontbijt, kinderdisco, ouderdisco en nog veel meer. Daarnaast coördineert de OAC het versieren van de school in het voor- en najaar. Hulp van ouders is bij de activiteiten heel belangrijk. Alle ouders ontvangen via de klassenouders een oproep per activiteit via WhatsApp. Met z’n allen maken we elke activiteit weer succesvol. U help toch ook?

Vragen of goede ideeën voor de OAC? Mail ons op oac@obsdewilgenhoek.nl

DE OUDERBIJDRAGE

De jaarlijks ouderbijdrage maakt vele activiteiten mogelijk!
De OAC int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage, een bedrag van € 28,- per leerling.

Overmaken kan op rekeningnummer: NL56ABNA0595036546 t.n.v. OAC de Wilgenhoek,
o.v.v. de naam of namen van uw kind(eren) en de groep.

JAARVERGADERING

6-11-2018

NOTULEN

OAC-LEDEN SCHOOLJAAR 2018-2019

 • Nathalie van Bergen (voorzitter),
 • Peter Paul Hoek (penningmeester),
 • Sita Thani,
 • Martine de Kogel,
 • Paulien Buyn,
 • Marieke de Wijn,
 • Marije Adriaansens,
 • Miguel van der Burgt
 • Asha Raspe – Wijnbergen
 • Esther van Heiningen
 • Ingrid Schlepers
 • Willem Vermeulen
 • Juf Pauline Roos